Informacja o ochronie danych osobowych


  1. Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne z siedzibą w Kuleszach Kościelnych, 18-208, ul. Główna 6, kontakt lub tel. 864763510,
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Dane przetwarzane są w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kulesze Koscielne oraz w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. Dane mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej oraz podmiotom realizującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w celu i zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także innym podmiotom, które na podstawie umów zawartych z Gminą Kulesze Kościelne przetwarzają dane dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne.
  6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5 a następnie przez okres i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
  10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.