Informacja o ochronie danych osobowych


Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/978 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO, w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Urzędu Gminy, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne tel: 86 2744 027 mail:

 2. Urząd powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, kontakt uleszek lub pisemnie na adres urzędu.

 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. a), b) i g) RODO oraz na podstawie przepisów prawa. Szczegółowe informacje na temat celu i podstawy prawnej dla danego rodzaju przetwarzania są podane w treści wniosku oraz na stanowiskach obsługi klienta, w trakcie zbierania danych.

 4. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Urzędu związanych z wykonywaniem czynności, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych Urząd zmuszony jest odmówić obsługi Klienta.

 5. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń.

 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 8. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

 9. Osobie której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 11. W Urzędzie nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.