3 maja 2017 r. z okazji Dnia Strażaka o godz. 12.00 odprawiona została Msza Święta. W uroczystości udział wzięły straże z OSP Kulesze Kościelne, Nowe Wykno, Gołasze Mościckie, Nowe Grodzkie.

W tym dniu za zasługi dla pożarnictwa brązowym medalem zostali odznaczeni: Piotr Świętkowski i Stefan Grodzki.

Za wieloletnią służbę i zaangażowanie zostali uhonorowani odznaką następujący druhowie:

Kazimierz Czarnowski – 45 lat

Jan Dmochowski – 45 lat

Stanisław Jamiołkowski – 45 lat

Mirosław Jamiołkowski – 40 lat

Zbigniew Jamiołkowski – 40 lat

Szczepan Masternak – 35 lat

Tadeusz Kulesza – 30 lat

Jerzy Czarnowski – 25 lat,

Adam Dmochowski – 20 lat

Piotr Świętkowski – 20 lat

Stefan Grodzki  – 10 lat

Odznaczenia wręczył Prezes Zarządu Gminnego Józef Grochowski.

W tym dniu obchodzono również 50 rocznicę utworzenia straży w miejscowości Gołasze Mościckie. Założyciele jej (Wacław Godlewski, Marian Mościcki, Mieczysław Krajewski, Stanisław Kulesza, Stanisław Kulesza, Józef Gołaszewski) otrzymali od Zarządu Gminnego w Kuleszach Kościelnych statuetki przedstawiające Św. Floriana patrona strażaków. Gościem honorowym, który złożył podziękowanie oraz wręczył grawerton dla jednostki straży Gołasze Mościckie był Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Uroczystość zakończono wspólnym obiadem.