Informacja o wyłożeniu projektów

uproszczonych planów urządzenia lasuUrząd   Gminy   Kulesze   Kościelne  informuje  o wyłożeniu projektów uproszczonych planów

urządzenia   lasu  i  aneksów   do   uproszczonych  planów  urządzenia  lasu  niestanowiących

własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych

na terenie powiatu wysokomazowieckiego na okres 60 dni.


W   dniu   26  października  2017 r.  (czwartek),  w  godzinach: 8⁰⁰ – 15⁰⁰  w  Urzędzie Gminy

w   Kuleszach    Kościelnych   ( sala konferencyjna )   zostaną  przeprowadzone   konsultacje

społeczne  z przedstawicielem Wykonawcy firmy KRAMEKO Sp. z o.o, który będzie udzielał

informacji i składał wyjaśnienia do zapisów zawartych w wyłożonym planie.


Dotyczy  zainteresowanych  właścicieli  lasów  w obrębie miejscowości:

Chojane Pawłowięta, Chojane Stankowięta, Faszcze, Gołasze – Dąb, Kulesze Kościelne,

Kulesze Podlipne, Leśniewo Niedźwiedź,   Niziołki – Dobki,   Stara Litwa,

Stypułki – Giemzino,  Wnory – Wiechy, Wnory –Wypychy.