Gdzie jesteśmy ?

Gmina Kulesze Kościelne położona w powiecie wysokomazowieckim

Urząd Gminy Kulesze Kościelne
woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki

Adres:
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne

Telefon:
tel. (+48 86) 4769 010,  (86) 2744 027
fax. (+48 86) 4769 013

E-Mail:

Wójt Gminy

Józef Grochowski

Tel. (+48 86) 4769 015

e-mail: 

Pokój nr. 10

Sekretarz Gminy

Hanna Włostowska

Tel. (+48 86) 4769 010 wew. 15

e-mail:

Pokój nr. 10

Skarbnik Gminy

Ewa Klewinowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 17

e-mail:

Pokój nr. 8

Inspektor Teresa Bagińska

Teresa Bagińska

Tel. (+48 86) 4769 010

e-mail:

Pokój nr. 10

Sekretariat, Obsługa Rady, Spraw kancelaryjnych i kadrowych

Inspektor Krystyna Wierzbowska

Krystyna Wierzbowska

Tel. (+48 86) 86 4769 010 wew. 19

e-mail:

Pokój nr. 14

Księgowość

Inspektor Teresa Leśniewska

Teresa Leśniewska

Tel. (+48 86) 4769 010 wew. 19

e-mail:

Pokój nr. 14

Podatki

Inspektor Eugenia Modzelewska

Eugenia Modzelewska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 18

e-mail:

Pokój nr. 9

Rolnictwo, Gospodarka komunalna, Obrót ziemią

Inspektor Marta Kulesza

Marta Kulesza

Tel. (+48 86) 4769 010 w.18

e-mail:

Pokój nr 9

Środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych, Promocja gminy

Działalność gospodarcza, Zamówienia publiczne

Referent Łukasz Kalinowski

Łukasz Kalinowski

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 22

e-mail:

Pokój nr. 7

Gospodarka komunalna, Wojskowość, Obrona cywilna, przeciwpożarowa

Inspektor Kinga Trzaska

Kinga Trzaska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 22

e-mail: 

Pokój nr. 7

Gospodarowanie odpadami, Zaopatrzenie w wodę

Kierownik USC Zofia Czarnowska - Frąk

Zofia Czarnowska – Frąk

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 20

e-mail:

Pokój nr. 4

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik OPS Tomasz Kulesza

Tomasz Kulesza

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr. 5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Starszy Pracownik Socjalny Jerzy Tyszko

Jerzy Tyszko

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr. 6

Pomoc Społeczna

Pracownik Socjalny Anna Jamiołkowska

Anna Jamiołkowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr. 6

Pomoc Społeczna

Referent Edyta Jankowska

Edyta Jankowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr. 6

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze 500+, Dobry Start 300+

Inspektor Katarzyna Kulesza

Katarzyna Kulesza

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

Pokój nr. 6

Świadczenia wychowawcze 500+, Dobry Start 300+, Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny

Zostańmy w kontakcie

Formularz kontaktowy

Zdjęcie: Budynek Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego, Poczty Polskiej

Formularz kontaktowy strony www.kuleszek.pl

Mapka: Położenie Gminy Kulesze Kościelne