Gdzie jesteśmy ?

Gmina Kulesze Kościelne położona w powiecie wysokomazowieckim

Urząd Gminy Kulesze Kościelne
woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki

Adres:
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne

Telefon:
tel. (+48 86) 4763 510
fax. (+48 86) 4763 512

E-Mail:

Wójt Gminy

Józef Grochowski

Tel. (+48 86) 4763 513

e-mail: 

Pokój nr. 10

Sekretarz Gminy

Hanna Włostowska

Tel. (+48 86) 4763 510 wew. 15

e-mail:

Pokój nr. 10

Skarbnik Gminy

Ewa Klewinowska

Tel. (+48 86) 4763 510 wew. 17

e-mail:

Pokój nr. 8

Inspektor Teresa Bagińska

Teresa Bagińska

Tel. (+48 86) 4763 510

e-mail:

Pokój nr. 10

Sekretariat, Obsługa Rady, Spraw kancelaryjnych i kadrowych

Inspektor Krystyna Wierzbowska

Krystyna Wierzbowska

Tel. (+48 86) 86 4763 510 wew. 19

e-mail:

Pokój nr. 14

Księgowość

Inspektor Teresa Leśniewska

Teresa Leśniewska

Tel. (+48 86) 4763 510 wew. 19

e-mail:

Pokój nr. 14

Podatki

Inspektor Helena Uszyńska

Helena Uszyńska

Tel. (+48 86) 4763 510 w. 18

e-mail:

Pokój nr. 9

Działalność gospodarcza, Drogownictwo, Organizowanie przetargów

Inspektor Eugenia Modzelewska

Eugenia Modzelewska

Tel. (+48 86) 4763 510 w. 18

e-mail:

Pokój nr. 9

Rolnictwo, Gospodarka komunalna, Obrót ziemią

Inspektor Marta Kulesza

Marta Kulesza

Tel. (+48 86) 4765 678

e-mail:

Pokój nr 15

Środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych, Promocja gminy

Inspektor Teresa Gierałtowska

Teresa Gierałtowska

Tel. (+48 86) 4763 510 w. 22

e-mail:

Pokój nr. 9

Gospodarka komunalna, Wojskowość, Obrona cywilna, przeciwpożarowa, Ochrona środowiska

Podinspektor Kinga Trzaska

Kinga Trzaska

Tel. (+48 86) 4763 510 w. 22

e-mail: 

Pokój nr. 7

Gospodarowanie odpadami, Zaopatrzenie w wodę

Kierownik USC Zofia Czarnowska - Frąk

Zofia Czarnowska – Frąk

Tel. (+48 86) 4763 510 w. 20

e-mail:

Pokój nr. 4

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik OPS Tomasz Kulesza

Tomasz Kulesza

Tel. (+48 86) 4763 510 w. 24

e-mail:

Pokój nr. 5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Starszy Pracownik Socjalny Jerzy Tyszko

Jerzy Tyszko

Tel. (+48 86) 4763 510 w. 24

e-mail:

Pokój nr. 6

Pomoc Społeczna

Pracownik Socjalny Anna Jamiołkowska

Anna Jamiołkowska

Tel. (+48 86) 4763 510 w. 24

e-mail:

Pokój nr. 6

Pomoc Społeczna

Referent Edyta Jankowska

Edyta Jankowska

Tel. (+48 86) 4763 510 w. 24

e-mail:

Pokój nr. 6

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny

Zostańmy w kontakcie

Formularz kontaktowy

Zdjęcie: Budynek Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego, Poczty Polskiej

Formularz kontaktowy strony www.kuleszek.pl

Mapka: Położenie Gminy Kulesze Kościelne