PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowość ST dnia w godzinach
Czaje-Bagno (wieś i kolonia), Czaje-Lipskie

 

Smolugi od nr 1 do 42,  Sielc nr 99, 100, 101

Dołubowo od nr 1 do 20 oraz od nr 91 do 122

Czarna Wielka od nr 1 do 30 oraz od nr 33 do 38

09-644, 09-409, 09-408

03-737

03-196

03-1327

04.12.2017 7.00-18.00

8.00-12.00

11.00-15.00

13.00-17.00

Dąbrowa-Dołęgi, Dąbrowa-Moczydły (wieś i kolonia), Dąbrowa-Bybytki , Dąbrowa-Tworki, Dąbrowa-Wilki

 

 

Stypulki-Giemzino, Leśniewo-Niedźwiedź, Stypułki-Borki, Stypułki-Szymany (wieś i kolonia), Kłoski-Mlynowięta, Stypułki-Święchy Hydrofornia

 

 

Kamianki

Mierzynówka od nr 3 do 8 oraz od nr 27 do 53

Stare Sypnie od nr 1 do 21

Kamieńczyk Wielki od nr 1 do 24

09-755, 09-735, 09-166, 09-165, 09-164, 09-162, 09-161, 09-160

09-803,  09-195, 09-194, 09-193, 09-192, 09-191, 09-190, 09-189, 09-X864

03-180

03-639

03-750

09-569

05.12.2017 7.00-18.00

7.00-18.00

8.00-12.00

11.00-15.00

13.00-17.00

8.00-13.30

Brańsk ul. Boćkowska od nr 9 do 84, ul. Konopnickiej od nr 1 do 10

Niemyje-Ząbki od nr 1 do 34

Niemyje Nowe  od nr 1 do 37, Niemyje-Skłody od nr 1 do 17

Koce-Basie

Twarogi Lackie kolonia nr 16, 17, 17A,  18, 18A, 19

Głody nr 13, 9, 8,7, 10, oraz posesja bez nr zasilana ze słupa nr 1

Gąsiorowo od nr 51 do 85

Dąbczyn od nr 1 do 4, Ciechanowczyk nr 8

03-402

03-551

03-858

09-400

09-429

09-453

09-560

09-434

06.12.2017 8.00-15.00

8.00-12.00

11.00-15.00

13.00-17.00

7.00-14.00

7.00-14.00

8.00-13.30

8.00-14.00

Łempice od nr 15 do 44, Koce Schaby kolonia nr 37, Kobusy nr 2, 2A

Radziszewo Sieńczuch od nr 1 do 32 oraz nr 34 i 59

Trzaski

Głody nr 2A, 3, 4, 5, 14 i posesje bez nr zasilana ze słupa nr 10, 15, 14

Andrzejewo kolonia od nr 47 do 52

09-404

09-405

09-696

09-453

09-476

07.12.2017 8.00-12.00

11.00-15.00

13.00-17.00

7.00-14.00

8.00-13.30

Sokoły ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 1 do 10, ul. Józefa Piłsudskiego od nr 3 do 7, ul. Solidarności od nr 1 do 30, ul. Szkolna od nr 1 do 30

Brzóski Brzezińskie od nr 1 do 33

Piekuty-Urbany od nr 1 do nr 22,  Koboski od nr 1 do 21

Perki-Karpie od nr 1 do 13, Perki-Mazowsze od nr 1 do 17, Perki-Lachy od nr 19 do 21

Szepietowo ul. 1-go Maja od nr 1 do 13, ul. Hubala od nr 1 do 7C, ul. Kolejowa nr 5, 7 , 7A, 78, ul. Krzywa od nr 1 do 7, ul. Spacerowa od nr 1 do 13, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Jabłoń-Śliwowo

Drągi od nr 1 do 26, Pęzy od nr 6 do 16

Nowe Warele

Brzóski-Tatary od nr 1 do 40, Brzóski Stare od nr 36 do 41

Brulino Koski od nr 1 do 23, Brulino Piwki od nr 24 do 33

09-502

09-175

09-46

09-204

09-903

09-49

09-201

09-61

09-177

09-149

08.12.2017 8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

8.00-14.00

Gołasze Puszcza  od nr 32 do 57

Gołasze Puszcza od nr 1 do 29, kolonia nr 58

Kalinowo Czosnowo

09-302

09-299

09-243

09.12.2017 8.00-12.00

11.00-15.00

13.00-17.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela: Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991