WÓJT GMINY KULESZE KOŚCIELNE OGŁASZA

PRZETARG  PISEMNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:


WÓJT GMINY KULESZE KOŚCIELNE OGŁASZ1