„Droga do Niepodległości”

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.


W niedzielę, 12 listopada 2017 r. na placu przy Pomniku Orła Białego w Dąbrówce Kościelnej zostały przeprowadzone działania w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie projektu  „Droga do Niepodległości”. Tego dnia mieszkańcy naszej gminy oraz licznie przybyli goście, mogli wziąć udział w m.in.

  • Części artystycznej „Droga Polski do Odzyskania Niepodległości” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej, Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach i Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie

  • „Lekcji Historii” z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „PLIS”, Żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej oraz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Parafii Zaręby Kościelne

  • Konkursie wiedzy z „Lekcji Historii”

Na zakończenie odbył się wspólny posiłek połączony ze śpiewaniem pieśni patriotycznych.

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie składa serdeczne podziękowanie za pomoc w realizacji zadania „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”:

– Partnerom projektu: Szkole Podstawowej w Wojnach Krupach, Szkole Podstawowej w Dąbrówce Kościelnej, Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie oraz Stowarzyszeniu Artszep,

– Wolontariuszom,

– Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z parafii Zaręby Kościelne,

– Kompanii Honorowej Polskiej Organizacji Wojskowej,

– Stowarzyszeniu Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Plis”,

– Asyście Honorowej 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. W. Liniarskiego ps. „Mścisław”,

Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” oraz Urzędom Miast i Gmin, które wsparły nas w realizacji projektu,

– Harcerzom z 5 Drużyny Harcerskiej im. Powstańców Warszawskich z Szepietowa,

– Chórowi Kantata przy parafii św. Trójcy w Ciechanowcu,

– Młodzieżowej Orkiestrze Dętej GOK w Szepietowie,

– Proboszczowi parafii pw. św. Anny w Dąbrówce Kościelnej,

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Kościelnej,

– Burmistrzowi Szepietowa,

oraz Wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu patriotycznym.