Wizyta studyjna w ramach edukacji ekologicznej


W dniu 28.07.2017 r.  pracownicy Urzędu Gminy Kulesze Kościelne mieli okazję odwiedzić Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Zakład ma status RIPOK czyli Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Przewidziany jest do obsługi regionu obejmującego 26 gmin (w tym 21 gmin woj. podlaskiego oraz 5 gmin woj. mazowieckiego) zamieszkiwanych przez ponad 164 tys. mieszkańców. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Zambrów (w miejscowości Czerwony Bór) na terenie kompleksu leśnego. Uczestnicy wyjazdu szczegółowo zapoznali się z technologią odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym prawodawstwem unijnym i krajowym.