W dniu 11 listopada 2019 roku, odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja

 w Kuleszach Kościelnych  koncelebrowaną przez Ks. Łukasza Dawidowicza w intencji Ojczyzny.

W nabożeństwie udział brały m.in. władze i pracownicy Urzędu Gminy Kulesze Kościelne

z wójtem gminy Stefanem Grodzkim na czele,

przedstawiciele Rady Gminy z Przewodniczącym Rady Pawłem Grodzkim 

oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej

oraz Szkoły Podstawowej  im. Kard. S.Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych,

a także licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Kolejnym punktem obchodów była część artystyczna  przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej.

Na zakończenie Eucharystii została odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę”,

następnie wszyscy zebrani odśpiewali hymn narodowy przed domem parafialnym.

Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki wygłosił przemówienie 

i wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Grodzkim

złożyli kwiaty przed tablica upamiętniającą wszystkie cywilne ofiary okupacji niemieckiej.

Następnie władze Gminy złożyły kwiaty przy pomniku Powstańcu Styczniowych w miejscowości Czarnowo Biki.