Zapytanie cenowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz .U z 2015 r, poz. 2164))

Zamawiający :

Urząd Gminy Kulesze Kościelne  ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne  NIP 722-127-43- 43

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi badanie okresowe instalacji elektrycznej w budynku: Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Centrum Kulturalno  Edukacyjne Wsi

Zawiadomienie o wyborze oferty

,,Badanie okresowe instalacji elektrycznej

Wybór oferty