Spotkania informacyjne dot. konkursu na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego oraz zatrudnienie dziennego opiekuna