Informacja

 

Informuję, że Gmina Kulesze Kościelne otrzymała z Województwa Podlaskiego

dotację w wysokości 5 000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kuleszach Kościelnych.

                                                                                     WÓJT

                                                                           Józef Grochowski