Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu objętego działalnością LGD „Brama na Podlasie”
do udziału w Forum NGO,
które odbędzie się:
09 grudnia 2016 roku w godz. 9:00 – 16:00
w Restauracji ODESSA, ul. Przemysłowa 6, Wysokie Mazowieckie.

Forum NGO, będzie podstawą do wymiany wiedzy i doświadczeń nt. codziennej pracy NGO w kontekście  aspektów prawnych,  a także finansowania swoich działań.
Z uwagi na to, iż forum ma być także okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy lokalnymi Stowarzyszeniami, które mogą zaowocować późniejszą współpracą, zapraszamy chętne organizacje do przedstawienia krótkich (maksymalnie 5-minutowych) prezentacji swojej działalności. Z racji ograniczeń czasowych możliwość taką będzie miało maksymalnie 10 Stowarzyszeń, dlatego konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiej woli wraz z przesłaniem formularza rekrutacyjnego (decyduje kolejność zgłoszeń).
Zgłoszenia przyjmowane są do 02 grudnia 2016 roku (Formularz zgłoszeniowy w załączeniu), bezpośrednio lub listownie na adres biura LGD „Brama na Podlasie”: ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pok. 21 lub 22, przesłane faxem na nr:  86 275 25 92 lub drogą e-mailową, na adres:
Podczas konferencji przewidziany jest obiad i przerwa kawowa.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Filipczuk – Żamojda, tel.: 86 275 25 92, wew. 39
Dokumenty do pobrania:

zaproszenie-program

formularz-zgloszeniowy-do-rekrutacji

regulamin-rekrutacji

http://bramanapodlasie.pl/aktualnosci/forum-ngo-09.12.2016.html