Informacja o ochronie danych osobowych


Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne z siedzibą w Kuleszach Kościelnych, 18-208, ul. Główna 6, kontakt lub tel. 86 4769 010,

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Dane przetwarzane są w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kulesze Kościelne oraz w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Dane mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej oraz podmiotom realizującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w celu i zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także innym podmiotom, które na podstawie umów zawartych z Gminą Kulesze Kościelne przetwarzają dane dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kulesze Kościelne.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5 a następnie przez okres i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.