Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiem Mazowieckiem informuje,

że w dniu 1 września 2019 r. o godz. 08.00 na terenie powiatu,

zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania,

wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.,

w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach 

(DZ. U. 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.