Gmina Kulesze Kościelne - Powiat Wysokomazowiecki - woj. podlaskie

  

  

 
O gminie
 
   

 
Organy władzy
 
   

 
Jednostki organizacyjne
 
   

  

  

  Ilość wizyt: 1

    O gminie » Turystyka

Gminę Kulesze Kościelne należy zaliczyć do grupy gmin odznaczających się skromnymi walorami turystycznymi i to zarówno w sferze przyrodniczej, jak i kulturowej. Z jednej strony na ów stan składają się: położenie w obrębie obszaru gleb dobrej jakości, średniej lesistości, skromnej sieci hydrograficznej, sprowadzającej się do niewielkich cieków, a z drugiej: brak obiektów zabytkowych, które mogłyby stać się potencjalnymi obiektami zainteresowania. W konsekwencji na terenie gminy nie funkcjonuje turystyczna baza noclegowa.


Jednakże gmina dysponuje licznymi terenami dające możliwość uprawiania różnorodnych form rekreacji. Należą do nich przede wszystkim obszary leśne zlokalizowane w zachodniej, południowej i północnej części, które odznaczają się duża odpornością na penetrację i w zdecydowanej większości łatwą dostępnością. 
Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2006