Gmina Kulesze Kościelne - Powiat Wysokomazowiecki - woj. podlaskie

  

  

 
O gminie
 
   

 
Organy władzy
 
   

 
Jednostki organizacyjne
 
   

  

  

  Ilość wizyt: 1

    O gminie » Warunki życia

Na terenie gminy funkcjonuje jedna biblioteka, co w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, w porównaniu z powiatem i województwem daje najwyższy wskaźnik. W gminie w roku 2002 wyniósł on 0,28; w powiecie 0,23; a w województwie 0,22. Równie korzystnie przedstawia się sytuacja z ilością czytelników korzystających z biblioteki. W latach 2000 - 2002 blisko 1/5 mieszkańców skorzystała z usług bibliotecznych. W roku 2000 było to 753, rok później liczba nie zmieniła się, a w roku 2002 - 754. Przeliczając ilość czytelników na tysiąc mieszkańców otrzymujemy następujące wyniki. W województwie w kolejnych latach: 163,66; 161,98; 164,01. W powiecie: 107,92; 101,20; 101,64. I najwyższe w gminie: 213,44; 214,22; 219,31.

Kolejność zastaje także zachowana, jeśli będziemy rozpatrywać kwestię wypożyczeń w woluminach. W gminie ich liczba rosła z 12,2 tys. w 2000 roku, poprzez 13,6 tys. w 2001 roku, aż do 14,4 tys. w roku 2002. Przeliczywszy ilość wypożyczeń na tysiąc mieszkańców otrzymujemy następujące wartości. W roku 2000 w gminie - 16,2; w roku 2001 - 18,1; zaś w roku 2002 - 19,1. W województwie było to odpowiednio: 20,1; 19,6; 19,8. W powiecie: 17,7; 17,9; 17,6.

W roku 2002 przeciętna liczba izb w statystycznym mieszkaniu w gminie wyniosła 4,95; w powiecie 4,49; w województwie 3,95. Średnio pod jednym dachem w gminie mieszkało 4,45 osób; w powiecie - 3,86; w województwie - 3,33. Przeciętnie w gminie na jedną izbę przypadało 0,90 osoby; w powiecie 0,86; a w województwie 0,84. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania w gminie wyniosła - 124,7 m2; natomiast powiecie - 98,2 m2; natomiast w województwie - 72,1 m2. Z kolei przeciętna powierzchni użytkowa przypadająca na jedną osobę w powiecie wyniosła 25,5 m2; w województwie - 21,7 m2; w gminie - 28,0 m2.

Na terenie gminy funkcjonuje jedna szkoła podstawowa w Kuleszach Kościelnych posiadająca salę gimnastyczną oraz boisko sportowe a także gimnazjum również z salą gimnastyczną. Przy szkole podstawowej znajduje się przedszkole.

Podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy zapewniają dwa gabinety lekarskie składające się na gminny ośrodek zdrowia zlokalizowany w Kuleszach Kościelnych. W zakresie lecznictwa zamkniętego oraz specjalistycznego mieszkańcy gminy zmuszeni są do korzystania z placówek mieszczących się w Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Białymstoku. Na terenie gminy znajduje się jedna apteka.

Upowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmuje się gminna biblioteka publiczna w Kuleszach Kościelnych. Oprócz tego do upowszechniania kultury wykorzystywane są również remizy straży pożarnej. 
Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2006