Gmina Kulesze Kościelne - Powiat Wysokomazowiecki - woj. podlaskie

  

  

 
O gminie
 
   

 
Organy władzy
 
   

 
Jednostki organizacyjne
 
   

  

  

  Ilość wizyt: 1

    Organy » Wójt Gminy

Wójtem gminu Kulesze Kościelne jest Józef Grochowski.

Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.Przyjęcia interesantów

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek, w godzinach od 900-1700.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w dniu następnym, w godzinach pracy urzędu od 800 do 1600.

Obsługę interesantów przyjmowanych przez Wójta w ramach skarg i wniosków prowadzi pracownik na stanowisku organizacyjnym i kadrowym (pokój nr 10).

Telefon: 086-476-35-11
E-mail: wojt@kuleszek.pl
 
Projekt i wykonanie: WIRTUALNI 2006