Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia – element grupujący aplikacje i moduły służący do udostępniania usług związanych z załatwianiem spraw w JST, umożliwiający składanie pism przez interesantów z wykorzystaniem podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego ePUAP. W skład CU wchodzą m.in. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) umożliwiająca wnoszenie pism i udzielenie odpowiedzi droga elektroniczną, Osobiste Konta Interesantów (OKI), katalog usług publicznych oraz katalog administracji publicznej.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Kulesze Kościelne:

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10117