W dniu 16 listopada 2019 roku

odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie dróg gminnych

przebudowanych z dofinansowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych:

* droga Nr 10633B Tybory Uszyńskie- Gołasze Dąb:

     I Etap 2018- odcinek 643 m – 549 632,94 zł,

     II Etap 2019- odcinek 800 m – 500 719,55 zł (dofinansowanie- 242 964,77 zł),

     III Etap 2019-odcinek 974 m – 751 589,82 zł (dofinansowanie 368 276,84 zł)

oraz

* droga Nr 151077B Nowe Wykon kolonia:

                odcinek 673 m – 564 953,31 zł (dofinansowanie 276 765,49 zł)

W uroczystości udział wzięło wielu znakomitych gości min:

– Stefan Grodzki -Wójt Gminy Kulesze Kościelne,

– Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki,

– Jerzy Szklaruk – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.

– Adam Frankowski – Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem,

– Mirosław Łuniewski – Inspektor Nadzoru Budowlanego

– Marzena Frankowska- Sekretarz Gminy Kulesze Kościelne,

– Hanna Włostowska – Kierownik Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne,

– Radni Rady Gminy Kulesze Kościelne z Przewodniczącym Rady Gminy Kulesze Kościelne Pawłem Grodzkim na czele,

– sołtysi wsi Gołasze Dąb oraz Nowe Wykno,

– mieszkańcy sołectw,

oraz Ks. kan. Bogdan Malinowski – Proboszcz Parafii Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych,

który dokonał poświęcenia dróg gminnych.