Gmina Kulesze Kościelne zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.133.2019

zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,

otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 19 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup i remont sprzętu oraz umundurowania

dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Wykna, Gołasz Mościckich oraz Nowych Grodzkich.