Gmina Kulesze Kościelne zgodnie z umową Nr DIT-I.3031.43.2018 zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, dostała dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 10 000 zł, za co zostało zakupione:
OSP Kulesze Kościelne
– parawan ochronny
– akumulatory do GP
OSP Gołasze Mościckie
– ubranie ochronne specjalne 3 szt.
– ubranie koszarowe 1 szt.
– buty FHR 3 szt.
– hełm bojowy 3 szt.
– rękawice strażackie 5 szt.