Kulesze Kościelne: Dostawa żwiru do naprawy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Kulesze Kościelne
Numer ogłoszenia: 67380 – 2016; data zamieszczenia: 24.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

zawiadomienie o wyborze oferty zwir