Wójt Gminy Kulesze Kościelne zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkańców
Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet do 80% wartości inwestycji.
Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji oraz warunki uczestnictwa w programie.
Miejsce i termin spotkań:
Wtorek, 18.06.2019r., godzina 10:00 – Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Kuleszach Kościelnych
Wtorek, 18.06.2019r., godzina 19:00 – Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Kuleszach Kościelnych

Zobacz plakat