Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa
wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim składam
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności
oraz zadowolenia z wykonywania obowiązków.

Dziękuję za współpracę, zaangażowanie
oraz liczne inicjatywy podejmowane na rzecz lokalnej społeczności.

Życzę, aby Wasza praca dostarczała Wam
wielu satysfakcji i była źródłem społecznego uznania.


Wójt

Stefan Grodzki