Obchody Dnia Strażaka

3 maja 2016 r. w przeddzień św. Floriana odbyły się obchody Dnia Strażaka w Gminie Kulesze Kościelne.
W kościele p.w. św. Bartłomieja Ap. odprawiona została msza święta w intencji druhów, strażaków i ich rodzin. Wójt Gminy Kulesze Kościelne Józef Grochowski skierował do strażaków słowa wdzięczności za trud i ciężką pracę oraz złożył życzenia szczęścia osobistego, pomyślności w pracy zawodowej oraz bezpiecznej służby. Druga część spotkania odbyła się w sali Centrum Kulturalno- Edukacyjnego w Kuleszach Kościelnych.

Obecnie członkami  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  RP są:

Prezes -Józef Grochowski

Wiceprezes -Jan Dmochowski

Komendant Gminny – Stefan Grodzki

Sekretarz – Krzysztof Czajkowski

Skarbnik- Robert Grodzki

Członek prezydium – Kazimierz Bagiński

Członek – Krystyna Grodzka