Gmina Kulesze Kościelne informuje o wszczęciu postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę energii elektrycznej do obiektów Urzędu Gminy Kulesze Kościelne,

Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych i OSP Nowe Grodzkie”


Oferty można składać do 30.11.2018 r., do godz. 14.00

w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne,

pokój nr 10, piętro I


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce /Zamówienia publiczne/