Dnia 09.10.2018 r. Gmina Kulesze Kościelne podpisała umowę nr DFS-II-7211-2244/18 z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Umowa dotyczy dofinansowania na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.


Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 33 900 zł, z czego wkład własny 342,42 zł.


Za otrzymane dofinansowanie zostanie zakupione:
– torba ratownicza
– automatyczny defibrylator zewnętrzny
– wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN
– osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych
– pilarka do drewna 2 szt.
– agregat prądotwórczy 2 szt.
– latarka akumulatorowa 4 szt.
– zbijak do szyb hartowanych 4 szt.