Gmina Spółka Wodna ROKIETNICA w Kuleszach Kościelnych

zaprasza do składania oferty cenowe na:

Odmulanie dna rowów melioracyjnych oraz usuwania awarii na terenie Gminy Kulesze Kościelne.

Ofertę cenową na powyższe zadanie prosimy składać Urząd Gminy Kulesze Kościelne

18-208 Kulesze Kościelne ul. Główna 6, pokój nr.15 (II piętro)

do dnia 30.08.2019r do godziny 10:00

w zaklejonej kopercie z opisaną nazwą zadania:

,,Odmulanie dna rowów melioracyjnych oraz usuwania awarii na terenie Gminy Kulesze Kościelne”

zapytanie cenowe (003)

oferta (003)

umowa zapytanie (003)

skan7422 (2)(1) (003)