Gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Dnia 30 grudnia 2015 roku Rada Gminy Kulesze Kościelne podjęła uchwałę w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty, w związku z czym zmianie uległy stawki miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych.

W/w stawki będą obwiązywały od dnia 1 stycznia 2016 roku w następującej wysokości:

    • gospodarstwo domowe 1 osobowe – 13 zł/m-c.

    • gospodarstwo domowe 2-3 osobowe – 27 zł/m-c.

    • gospodarstwo domowe 4-5 osobowe – 37 zł/m-c.

    • gospodarstwo domowe 6 i więcej osobowe. – 45 zł/m-c.

Nie ulegają zmianie miesięczne terminy wnoszenia opłat za odpady, tj. do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału, za który powstał obowiązek uiszczania opłaty.

Ponadto informujemy, że każdy właściciel u którego stawka opłaty za gospodarowanie odpadami uległa zmianie otrzyma zawiadomienie w którym zostanie poinformowany o aktualnej wysokości miesięcznej opłaty.

Poniżej dostępny jest aktualny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz harmonogram odbioru odpadów w Gminie Kulesze Kościelne w 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nowy wzór deklaracji 2016

Harmonogram odbioru odpadów 2016 KULESZE K