Harmonogram odbioru odpadów w gminie
Kulesze Kościelne w 2017r.

UWAGA

Odpady zmieszane i segregowane odbierane w tym samym dniu, są zabierane przez dwa różne pojazdy. Pojemniki i worki muszą być wystawione przed posesję w dniu odbioru odpadów od godz. 6:00 rano.

Pojemnik i worki nie udostępnione w powyższy sposób, nie zostaną zabrane.

t

r

 

WAŻNE! Prosimy przestrzegać zasad segregacji – co można zbierać w poszczególnych workach i czego nie można do nich wrzucać.

Informacje na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie  www.mpo.bialystok.pl

Worki należy wystawiać w podanych terminach dopiero po ich całkowitym zapełnieniu.

Przy odbiorze worków MPO zostawimy na posesji taką samą ilość worków pustych.

Można wystawiać w/w odpady we własnych workach,pod warunkiem, że worki są przejrzyste, aby ich zawartość była widoczna przy odbiorze. Za odebrane worki własne mieszkańców nie są zostawiane na wymianę worki MPO.

Jeśli potrzebują Państwo większą ilość worków, prosimy się po nie zgłaszać do naszych pracowników zbierających worki lub do biura MPO.

Worki należy zawiązywać aby ich zawartość nie rozsypywała się. Niektóre worki mogą mieć załączoną taśmę do zawiązania lub wbudowaną taśmę ściągającą.

Odbiór odpadów problemowych / niebezpiecznych

Odpady będą przyjmowane Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuleszach  Kościelnych ul. Piękna 12 w godz.7-15 w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Zbierane będą wyłącznie odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane.

Przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów:

papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, odpady biodegradowalne/zielone, przeterminowane leki, zużyte termometry, chemikalia, farby, rozpuszczalniki i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp., zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, okna oraz szkło płaskie okienne, odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian, zużyte opony w tym również opony z pojazdów i maszyn rolniczych, tekstylia i odzież, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, przeterminowane środki ochrony roślin, przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich, oleje spożywcze oraz odpadowe i opakowania po nich, przeterminowane materiały budowlane typu cement, gips, zaprawy murarskie

Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:

odpady  powstałe  z  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  także  z  działalności  rolniczej

części od maszyn i urządzeń rolniczych) itp.) zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne

odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach i workach na odpady zmieszane

Harmonogram oraz więcej informacji na naszej stronie        www.mpo.bialystok.pl

Strona 2 z 2