Dnia 11 lutego 2020 roku w Centrum Kulturalno- Edukacyjnym Wsi w Kuleszach Kościelnych

o godz 10.00 odbyła się uroczystość pod hasłem Herbatka dla Babci i Dziadka.

W tym uroczystym i ważnym dniu udział wzięli min.:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych Pani Jolantyna Kamińska,

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych Pan Andrzej Krajewskiej,

Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki,

Pracownicy Centrum Kulturalno Edukacyjnego Wsi,

Dziadkowie oraz Rodzice dzieci z Punktu Przedszkolnego oraz Oddziałów Zerowych w Kuleszach Kościelnych.

 Na uroczystość przybyło około 150 dziadków.

Na początku Gości przywitała pani Marzanna Kruszewska wychowawczyni jednej z grup.

Następnie głos zabrał Wicedyrektor Szkoły Podstawowej dziękując wszystkim za przybycie.

Wójt Gminy Kulesze Kościelne życzył wszystkim dziadkom oraz babciom

zdrowia i zadowolenia z wnucząt oraz mile spędzonego czasu.

Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci z grup trzy, cztero, pięcio i sześciolatków.

Dzieci dzięki przygotowaniom ze strony Kadry Nauczycielskiej recytowały wierszyki dla dziadków,

śpiewały piosenki i zaprezentowały występ taneczny.

Po zakończeniu części artystycznej dzieciaki ze wszystkich grup zaśpiewały dziadkom uroczyste 100 lat,

po którym odbyło się uroczyste krojenie tortu.

Dalszy ciąg imprezy umilał występ zespołu KULESIANKI BAND oraz Studia Tańca Twist.