Proszę o przekazanie informacji  rolnikom dotyczącej pracy Biura Powiatowego ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 26.09.2015 (sobota) w godzinach 7:30 -15:30, w dniach 28.09-30.09 w godzinach 7:30-18:00. Ostateczny termin składania „Wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015r.” upływa w dniu 30.09.2015 r.

Z poważaniem

Z-ca Kierownika BP ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem

Elżbieta Jabłońska