I N F O R M A C J A


Gmina Kulesze Kościelne informuje, że realizacja zadania

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kulesze Kościelne”

jest finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

na podstawie umowy dotacji nr 149/18/B-OZ/AZ-050/DA z dnia 19 października 2018 r.