Informacja na temat rolniczych i społecznych badań ankietowych

prowadzonych przez statystykę publiczną