WÓJT GMINY KULESZE KOŚCIELNE

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, iż wykaz nieruchomości gruntowej Nr 145 położonej w obrębie wsi Gołasze Mościckie przeznaczonej do sprzedaży jest wywieszony na okres 21 dni w dniach od 30.10.2015 r. do 20.11.2015 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne, pokój nr 9, tel. 86 4763510 wew. 18.