Informacja

o  wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Przetarg  odbył się w dniu 04 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Gminy 18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, sala konferencyjna

    1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i Nr księgi

wieczystej LM1W/00018127/4,  Nr. 145, pow. 0,5900 m ² obręb Gołasze Mościckie.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 13.720.00 zł. netto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi 13.800.00 zł. netto.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości – Pan Gołaszewski Mariusz.

2.Nieruchomość  będąca przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i  Nr księgi

wieczystej LM1W/00018133/9, Nr 93, pow. 1300  m  ² obręb Stare Kalinowo.

Na nieruchomość określoną w pkt. 2 nie wpłynęła ani jedna oferta przetarg zakończył się wynikiem

negatywnym.

                                                                                                                                           Wójt

                                                                                                                                  Józef Grochowski