Informacja

o  wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

Przetarg  odbył się w dniu 23 września 2016 roku w Urzędzie Gminy 18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 6, sala konferencyjna

        1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i Nr księgi

wieczystej LM1W/00024582/6,  Nr. 12/1, pow. 0,1650 m ² obręb Kulesze Podlipne.

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 13.200.00 zł. netto.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi – 14.100.00 zł. netto.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości – Pan Dmochowski Grzegorz.

        1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i Nr księgi

wieczystej LM1W/00024582/6, Nr 12/2, pow. 0,1130  m  ² obręb Kulesze Podlipne.

 Na nieruchomość określoną w pkt. 2 nie wpłynęła ani jedna oferta przetarg zakończył się wynikiem

negatywnym.

Wójt Gminy

Józef Grochowski