Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szkoła Podstawowa