Wójt Gminy Kulesze Kościelne informuje rolników, którzy złożyli wnioski suszowe do odebrania i pokwitowania protokołów w Urzędzie Gminy pokój nr 9 do końca stycznia 2016 roku.