W związku z prowadzeniem prac nad  opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Kulesze Kościelne na lata 2015-2022 trwają obecnie konsultacje społeczne. Mają  one na celu zapoznanie się z Państwa opinią na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych celów oraz zadań w dokumencie strategicznym.

zarządzenie 45

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KULESZE KOŚCIELNE