Gdzie jesteśmy ?

Gmina Kulesze Kościelne położona w powiecie wysokomazowieckim

Urząd Gminy Kulesze Kościelne
woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki

Adres:
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne

Telefon:
tel. (+48 86) 4769 010,  (86) 2744 027
fax. (+48 86) 4769 013

E-Mail:

Wójt Gminy

Stefan Grodzki

Tel. (+48 86) 4769 015

e-mail: 

Pokój nr. 10

Wójt Gminy Kulesze Kościelne przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie wolnym w godzinach pracy urzędu oraz w każdy czwartek w godzinach 9.00 – 17.00 ( jeżeli czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym) w budynku Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych pok. Nr 10.

Referent Paulina Grodzka

Paulina Grodzka

Tel. (+48 86) 4769 010

e-mail:

Pokój nr. 10

Sekretariat, Obsługa Rady, Archiwum Zakładowe, prowadzenie strony internetowej www.kuleszek.pl, system powiadamiania SMS,

Hanna Włostowska Kierowniik Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych

Adrian Pogorzelski Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych

Adrian Pogorzelski

Tel. (+48 86) 4769 010 w.18

e-mail:

Pokój nr 9

Środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych, Promocja gminy

Działalność gospodarcza, Zamówienia publiczne

Podinspektor Łukasz Kalinowski

Inspektor Kinga Trzaska

Kierownik OPS Tomasz Kulesza

Pracownik Socjalny Anna Jamiołkowska

Referent Edyta Jankowska

Edyta Jankowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr. 6

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze 500+, Dobry Start 300+

Inspektor Katarzyna Kulesza

Katarzyna Kulesza

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

Pokój nr. 6

Świadczenia wychowawcze 500+, Dobry Start 300+, Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny

Weronika Płońska - Refernet

19

Zostańmy w kontakcie

Formularz kontaktowy

Zdjęcie: Budynek Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego, Poczty Polskiej

Formularz kontaktowy strony www.kuleszek.pl