Gdzie jesteśmy ?

Gmina Kulesze Kościelne położona w powiecie wysokomazowieckim

Urząd Gminy Kulesze Kościelne
woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki

Adres:
ul. Główna 6
18-208 Kulesze Kościelne

Telefon:
tel. (+48 86) 4769 010,  (86) 2744 027
fax. (+48 86) 4769 013

E-Mail:

Referent Joanna Wnorowska

Inspektor Teresa Leśniewska

Hanna Włostowska Kierowniik Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych

Adrian Pogorzelski Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Spraw Komunalnych

Adrian Pogorzelski

Tel. (+48 86) 4769 010 w.18

e-mail:

Pokój nr 9

Środki finansowe z funduszy unijnych i krajowych, Promocja gminy

Działalność gospodarcza, Zamówienia publiczne

Podinspektor Łukasz Kalinowski

Kierownik USC Zofia Czarnowska - Frąk

Zofia Czarnowska – Frąk

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 20

e-mail:

Pokój nr. 4

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik OPS Tomasz Kulesza

Referent Edyta Jankowska

Edyta Jankowska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

e-mail:

Pokój nr. 6

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie wychowawcze 500+, Dobry Start 300+

Inspektor Katarzyna Kulesza

Katarzyna Kulesza

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 24

Pokój nr. 6

Świadczenia wychowawcze 500+, Dobry Start 300+, Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny

19

Zostańmy w kontakcie

Formularz kontaktowy

Zdjęcie: Budynek Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego, Poczty Polskiej

Formularz kontaktowy strony www.kuleszek.pl