Kulesze Kościelne 2018.12.10


ITR.6733.4.2018


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945) Wójt Gminy Kulesze Kościelne informuje, że dnia 10 grudnia 2018 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. : realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WSK4485A”składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 62 m. (wysokość zawieszenia anten – 59 m) na części działki nr ewid. 70/2 obręb geod. Gołasze Mościckie, gmina Kulesze Kościelne oraz infrastruktury technicznej, instalacji antenowej.
Sprawa jest prowadzona na wniosek: : P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, Pełnomocnik Pan Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok. 10, 03-140 Warszawa,

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w.w. decyzją w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne pokój nr 9 w godzinach 8.00 – 16.00.


Wójt Gminy
Stefan Grodzki