WÓJT GMINY KULESZE KOŚCIELNE ODWOŁUJE

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

    • Działki nr 93 położonej w miejscowości Stare Kalinowo.

    • Działki nr 145 położonej w miejscowości Gołasze Mościckie.

Z powodu  nie zamieszczenia  w ogłoszeniu o  przetargu szczegółowych informacji dotyczących składania ofert.