Ogłoszenie 

W związku z uczestnictwem Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych

w akcji  „Dwie Godziny dla Rodziny”

informujemy,   iż dnia 31 maja 2019 r. (piątek) Urząd czynny będzie do godziny 14.00