WÓJT GMINY KULESZE KOŚCIELNE OGŁASZA

 PRZETARG  PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Ogłoszenie Wójta Gminy