Ogłoszenie Wójta Gminy Kulesze Kościelne

 


Komisja  do  spraw szacowania szkód spowodowanych przez suszę

rozpoczyna prace  od  dnia  02  lipca  2018 r.

 Spotkanie   z   rolnikami odbędą się w każdej miejscowości  u  sołtysa,

warunkiem  szacowania  strat  jest złożenie wniosku.

 Każdy rolnik zobowiązany jest do okazania  ksero kopii wniosku obszarowego

za rok  2018  w  celu  zgodności  powierzchni  działek.

O   terminie  spotkania poinformują sołtys wsi.


 Wnioski  i oświadczenia dostępne są w Urzędzie Gminy  pokój nr 9 i  na stronie
internetowej Urzędu Gminy – www.kuleszek.pl w zakładce Aktualności.


Do pobrania:

oświadczenie susza

zalacznik_nr_1-wniosek_wlasciciela_gospodarstwa

zalacznik_nr_2-oswiadczenie_o_plonach

zalacznik_nr_3-oswiadczenie_o_ilosci_zwierzat