Ogłoszenie

Wójta Gminy Kulesze Kościelne


W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku niebawem zostanie oddana do użytku szkoła podstawowa przeniesiona z Kalinowa Solk.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do osób, które uczęszczały do tej szkoły, szczególnie mieszkańców wsi Kalinowo Solki, Kalinowo Nowe, Kalinowo Stare, Chojane Piecki, Chojane Pawłowięta, jeśli posiadacie Państwo jakieś pamiątki związane z tą szkołą takie jak: zdjęcia, świadectwa szkolne, zeszyty, przybory szkolne itp. proszę o zgłoszenie w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr. 10 do 31 sierpnia br. Istnieje możliwość zapłaty za przekazane rekwizyty. Rekwizyty te będą przekazane na wyposażenie placówki.


Wójt Gminy

Józef Grochowski