Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie serdecznie zaprasza na konferencję nt: „Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa”. Poruszone będą tematy:

    1. Małe przetwórstwo rolno-spożywcze w świetle ustawy
    1. Bezpieczeństwo żywności
    1. Identyfikowalność i  autentyczność surowca
    1. Etyka w przetwórstwie żywności
    1. Przetwórstwo darów lasu
    1. Przetwórstwo ziół, roślin i kwiatów
    1. Sprzedaż wytworzonego produktu, kanały dystrybucji, możliwości w oparciu o social media.
    1. Dyskusja moderowana – producenci żywności na poziomie gospodarstwa, naukowcy, doradcy – wymiana doświadczeń

 Konferencja odbędzie się  25 września 2019 r. w Wysokiem Mazowieckiem w hotelu Odessa.

Celem konferencji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja przyczyni się do pozyskania i wymiany wiedzy przez 200 uczestników na temat systemów jakości żywności, ich certyfikacji oraz wdrożenia, marketingu produktów rolnych oraz ich promocji.

Do udziału w konferencji zapraszamy: mieszkańców obszarów wiejskich z czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w tym: rolników, członków kół gospodyń wiejskich zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie przetwórstwa rolnego, doradców rolniczych, przedstawicieli przedsiębiorstw, producentów żywności, naukowców i mediów.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres: do 18 września 2019 r. Udział w konferencji jest bezpłatny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 518-793-569 lub 501-239-081.

Sylwia Sikorska

Specjalista PODR

REGULAMIN uczestnictwa W KONFERENCJI-skonwertowany

Karta-zgloszenia-uczestnictwa na konferencję-skonwertowany