Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem

uruchomiła pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,

przymrozków wiosennych lub powodzi.

Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego.

Wnioski można składać w terminie 3 – 31 października 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pomoc_krajowa/2019/susza_19/Wniosek_Susza_2019_www.pdf

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Click here to add your own text